Tổng Đài Chăm Sóc Khách Hàng

Banner2 tplus (1)

Tổng Đài Chăm Sóc Khách Hàng Bưu Điện EMS

Mô tả công việc – Tra cứu, tư vấn, giải đáp thông tin và các khiếu nại qua tổng đài liên quan đến sản phẩm EMS. – Theo dõi quá trình thực hiện nhận hàng, thực hiện nhắc tin, hủy tin và phản hồ...