Our company

T-PLus is your trusted source in IT services and support

CTCP Công nghệ T-Plus chuyên cung cấp các Dịch vụ Contact Center và Teleservices phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp. T-Plus được thành lập với sứ mệnh trở thành cộng sự đắc lực, đồng hành và đem lại lợi nhuận, giá trị thương hiệu cho khách hàng.

Stop wasting time and money on technology. Explore our company

Dịch vụ

Contact Center & BPO

Nếu bạn đang tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ bán hàng qua điện thoại, Marketing qua điện thoại, hay Nghiên cứu thị trường, dù bất kể khách hàng của bạn là ai hay nhu cầu cá biệt của bạn như thế nào, dịch vụ gọi ra của T-PLUS CORP luôn sẵn sàng thực hiện các chiến lược của bạn.

Chăm sóc khách hàng đa kênh
Chăm sóc khách hàng đa kênh
Telemarketing

Telemarketing
Telesales

Telesales
Khảo sát / Nghiên cứu thị trường
Khảo sát / Nghiên cứu thị trường
Nhập liệu / sắp xếp dữ liệu
Nhập liệu / sắp xếp dữ liệu
Số hoá dữ liệu
Số hoá dữ liệu
Khách hàng tiêu biểu
Dịch vụ

Digital Marketing

Khách hàng tiêu biểu
Dịch vụ

IT Solutions

Tư vấn quản lý hệ thống CNTT
Tư vấn quản lý hệ thống CNTT
Giám sát – Vận hành hệ thống CNTT
Giám sát – Vận hành hệ thống CNTT
Tư vấn chuyển đổi số

Tư vấn chuyển đổi số
Phát triển phần mềm

Phát triển phần mềm
Khách hàng tiêu biểu