our solutions

cyber security services

Contact Us Today

overview

DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI CONTACT CENTER

Nếu bạn đang tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ bán hàng qua điện thoại, Marketing qua điện thoại, hay Nghiên cứu thị trường, dù bất kể khách hàng của bạn là ai hay nhu cầu cá biệt của bạn như thế nào, dịch vụ gọi ra của T-PLUS CORP luôn sẵn sàng thực hiện các chiến lược của bạn.

Các chiến lược có thể nhằm tiếp cận doanh nghiệp (B2B), tiếp cận người tiêu dùng cuối cùng (B2C), hay các chương trình Nghiên cứu thị trường ( Bán hàng qua điện thoại, Marketing qua điện thoại, v.v… ).

Years experience

0+

Years experience
Certified experts

0

Certified experts
End user satisfaction

0%

End user satisfaction
Global reach

0countries

Global reach
Service desk

024/7

Service desk

NHẬP LIỆU / SẮP XẾP DỮ LIỆU

 • Tại sao bạn cần dịch vụ nhập liệu?

  Dịch vụ nhập liệu của chúng tôi được sử dụng để nhập liệu từ các cuộc khảo sát, nhập liệu từ các biểu mẫu đăng ký của khách hàng, nhập dữ liệu từ đăng ký sản phẩm, nhập dữ liệu từ biểu mẫu giảm giá và nhập dữ liệu từ các biểu mẫu đăng ký.

 • Thuê ngoài nhập dữ liệu

  Các tài liệu yêu cầu dịch vụ nhập dữ liệu có thể được nhận cả về mặt vật lý qua thư hoặc điện tử trên nền tảng dựa trên đám mây.

  T-PLUS CORP tạo ra các nhóm dịch vụ nhập dữ liệu được quản lý hoàn toàn để thực hiện xác minh 100% dữ liệu và sẽ cung cấp đầu ra ở định dạng tệp phù hợp nhất với nhu cầu của Doanh nghiệp. Quét kỹ thuật số các tài liệu vật lý hoặc tài liệu điện tử để tạo ra một kho lưu trữ kỹ thuật số.

 • Thuê ngoài nhập dữ liệu trực tiếp vào cơ sở dữ liệu của bạn:

  Dữ liệu có thể được nhập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu của Doanh nghiệp thông qua các kết nối an toàn với máy chủ của Doanh nghiệp.

  Ngoài ra, chúng tôi có thể tạo thành các định dạng tệp đầu ra khác nhau, đa dạng phù hợp với cơ sở dữ liệu của Doanh nghiệp để có thể được nhập trực tiếp vào hệ thống của Doanh nghiệp.

 • Nhập liệu từ hình ảnh

  Đối với các biểu mẫu mà Doanh nghiệp đã scan sẽ có thể tải trực tiếp lên máy chủ của T-PLUS CORP ( Được mã hóa an toàn dựa trên nền tảng đám mây của chúng tôi). Nhóm dịch vụ nhập liệu sẽ theo dõi và thao tác nhập liệu theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
  1. Xử lý dữ liệu:
  Quá trình xử lý form thông thường thực hiện qua các bước sau
  – Scan form.
  – Truy xuất dữ liệu.
  – Kiểm tra dữ liệu.
  2. Quản trị cơ sở dữ liệu (Uploadsbase Management)
  Dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu của FSI gồm 3 mảng chính:
  – Thu thập cơ sở dữ liệu.
  – Kiểm tra và hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu.
  – Giải pháp lưu trữ và quản trị cơ sở dữ liệu.

Solutions

Comprehensive IT services include

 • router-1807_67aa302b-3a94-46a7-aa3d-66b8928a87d7

  Network

  Cloud services are network dependent, which is why NanoSoft network management and monitoring services have become critical to IT.

 • telephone-operator-4682_c9489618-836b-47ec-8489-e15f613cb10c

  Service desk

  NanoSoft 24/7 support is about maximising service efficiency, resolving problems and driving continuous service improvement.

 • computer-network-1878_39828809-88f9-48e1-9a76-61c99401ec99

  Infrastructure

  NanoSoft ensures your IT infrastructure is always optimised to support the stable and highly available services organisations demand.

 • settings-server-1872_2e41baf2-8789-4215-b430-db35c3899936

  Endpoint management

  Client and server endpoints are managed as one estate, ensuring security and stability while maximising uptime and employee productivity.

 • source-code-1754_2b435bd8-ce76-4910-8137-7d07a3557fa3

  Applications

  NanoSoft supports Software as well as on-premise deployments, ensuring applications are always optimised for the best possible user experience.

 • add-image-5030_dcf585b8-8f3d-48ad-8579-a4ad56d14ba6

  Managed services plus

  NanoSoft provides advanced management tools to clients who want to take their IT Service Management to a higher level.