Dịch vụ Contact Center

Doanh nghiệp của bạn có đang gặp trở ngại với việc chăm sóc khách hàng?
Chúng tôi có một giải pháp có  thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả với dịch vụ chăm sóc khách hàng đa kênh 24×7…

Dịch vụ Contact Center

Dịch vụ Teleservices

Công ty bạn đang tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ bán hàng qua điện thoại, Marketing qua điện thoại, hay Nghiên cứu thị trường…?
Bất kể khách hàng của bạn là ai hay nhu cầu đa dạng như thế nào, dịch vụ gọi ra của T-Plus luôn sẵn sàng hỗ trợ…

Dịch vụ Teleservices

Cyber security

Protect your business from malware, hackers, viruses and the most commonly security

Cyber security