• Điện thoại: +84 08 73009339
  • Email: info@t-plus.vn
  •  

Tin tức Tin sự kiện

Nghệ thuật bán hàng: "Ớt này có cay không?"

Những người bán ớt luôn gặp cùng một câu hỏi: "Ớt này có cay không?”. Phải trả lời thế nào đây? Nói cay thì lỡ phải người không thích ăn cay sẽ lập tức bỏ đi và không mua nữa; Còn nói không cay thì lỡ phải người thích ăn cay thì sao?